Användarverktyg

Webbverktyg


sarskild-begavning

SÄRSKILD BEGÅVNING

Den är särskilt begåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.”
Professor Roland S Persson
Roland har varit konsertpianist samt kroppsbyggare men tröttnade på det och började forska på särskild begåvning. Mitt första möte md honom var då han föreläste i Stockholm år 2008 (eller var det möjligen 2009). Hans föreläsning var en riktig ögonöppnare för mig som skolpsykolog och även privat. På ett par timmar gick det upp för mig att jag missat flera elever och framförallt deras behov samt inte minst mina egna barn och barnbarn. Alltsedan dess har jag både yrkesmässigt och privat engagerat mig i ämnet och försökt sprida kunskaper och erfarenheter. Roland har guidat mig i djungeln av forskning och litteratur i ämnet. Han själv har ju ett otal forskningsrapporter och det är omöjligt att läsa allt. Utan hans generositet och tålamod har jag svårt att tänka mig ett Filurum.


Sidor under rubriken:


Filuren funderar: ”På skolan prioriterar man åldersindelning före kompetens, detta som en förberedelse för arbetslivet där man händelsevis gör omvänd prioritering. Undervisningen ska bla. stimulera logiskt tänkande.”

sarskild-begavning.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-18 15.27 av anita