Användarverktyg

Webbverktyg


anita-kullander

Anita Kullander


Foto: Göran G Johansson

Kunskaper och erfarenheter har hon framförallt fått som förälder, arbete inom barnomsorg och psykiatri samt som skolpsykolog. Det ideella arbetet inom Filurum och kontakterna med tusentals föräldrar, barn, pedagoger och psykologer har naturligtvis också gett ovärderliga kunskaper och erfarenheter.

Anita har arbetat som skolpsykolog sedan 1993, både som anställd och periodvis som egen företagare, både i storstadsmiljö och i glesbygd. Arbetsuppgifter har varit psykologutredning, konsultation, rådgivning, utbildning och föreläsning, samt även att utarbeta en antimobbningsmetod som kallas Nytorps T-modell. Utöver detta har Anita forskat på mobbning samt varit aktiv inom Psykologer Mot Kärnvapen - som tyvärr inte existerar längre.

År 2008 fick Anita höra begreppet särskild begåvning för första gången och blev intresserad av fenomenet och har skrivit en bok och flera artiklar, blivit intervjuad i flera olika media och engagerats som sakkunnig av Skolverket, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting - numera SKR), Framtids-museet i Borlänge (numera 2047 Science Center), samt föreläst i kommuner och på enskild skolor över hela Sverige.

År 2010 bildades filurum med en grupp föräldrar och barn i Rättvik.
År 2012 startades den första Filurum-gruppen på Facebook. Som sedan följdes av flera.
År 2013 fick Anita Mensas pris med motiveringen: ”Anita Kullander, Filurum, har med profesionellt kunnande och uppskattad entusiasm genom Filurum skapat en efterlängtad mötesplats med bredd, djup och trivsel - om och för särbegåvade barn.

Sedan 2014 är Anita egen företagare (Aninor) på heltid och erbjuder konsultation/rådgivning, utbildning och föreläsning med fokus på särskild begåvning.

Under åren har Anita publicerat flera artiklar i olika tidskrifter samt blivit intervjuad i radio och medverkat i olika media.
År 2016 publicerades Anitas första bok i ämnet särskild begåvning – Utanför Ramarna.

Anita Kullander får Mensas pris 2013
Hemsida: Anita Kullander, leg psykolog
Publicerat av Anita Kullander


Jag till barnets pappa när sonens tredje födelsedag närmade sig (vi är båda svenskspråkiga):
-And then he will get that train.
Sonen: Va då för tåg mamma!?

anita-kullander.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-06 10.01 av anita