Användarverktyg

Webbverktyg


foreningar-foretag-organisationer-mm

FÖRENINGAR FÖRETAG ORGANISATIONER MM.








Filuren funderar: ”Är en tes lika ”sann” oberoende av vem som uttalar den eller har någon av avsändarna tolkningsföreträde i betraktarens ögon? Vem och varför?”

Torbjörn, rektor på särskolan: ”Rättvisa ligger inte i att vi bemöter alla barn likadant utan att vi bemöter varje barn utifrån det barnets behov”.
Shima, förälder till särbegåvat barn:
”Rättvisa ligger inte i att vi bemöter alla barn likadant utan att vi bemöter varje barn utifrån det barnets behov”.

foreningar-foretag-organisationer-mm.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-05 12.37 av anita