Användarverktyg

Webbverktyg


hur-det-borjade

HUR DET BÖRJADE

Rättviks långbrygga.
Foto: Anita Hogeborn Kullander

År 2010 startade Anita Kullander möten med föräldrar och särskilt begåvade barn i Rättvik. Året därefter startades den första gruppen på Facebook. Syftet var att föräldrarna lätt skulle kunna kommunicera med varandra för att framförallt samordna träffar med/för sina barn. Ganska snabbt började man utbyta kunskaper och erfarenheter och då ville föräldrar från övriga Sverige vara med samt även våra grannländer hörde av sig. Vi bestämde då att Filurums grupp på Facebook skulle vara ”sluten” men den som vill får vara med efter ett introduktionssamtal per telefon.

Filurum är ”Gränslöst, Trolöst, Färgblint och Opolitligt”.

Dvs. oavsett var man i världen bor, oavsett vilken tro (eller inte tro) man har, oavsett om man är randig, prickig eller enfärgad, oavsett om man är politisk eller inte, osv osv.

Gruppen har medlemmar från hela Sverige, några från Finland, Norge, Danmark samt övriga världen.

Syftet har utökats från att samråda kring sina barn, till att dela med sig av forskning, kunskaper och erfarenheter kring särskild begåvning, ge tips om böcker, appar, spel, filmer, evenemang, aktiviteter mm. mm. Nätverket är helt baserat på medlemmarnas engagemang efter förmåga.

Föräldragruppen har nu mer än 3300 medlemmar och ökar varje dag.

Filurum har också grupper för barn/ungdomar, vuxna särskilt begåvade med/utan barn, olika professioner såsom pedagoger, psykologer, läkare och sjuksköterskor. Filurum-grupperna är hemliga och kan bara ses om man är medlem. Man blir medlem efter ansökan.

Filurum sommar

Filurum har under år 2012-2017 haft sommarläger för familjer med särskilt begåvade barn – Filurum sommar.

RFSB - RiksFörbundet för Särskild Begåvning har sedan år 2018 tagit över organisering av dessa läger som är flyttade till Sysslebäck i Värmland.

Filurum Sverige är en öppen sida. Den sidan har nära 8000 följare!

Namnet Filurum kommer från våra första barnträffar som kallades Filosofiskt Rum. Detta förkortades till Filurum då vi startade den första Facebook-gruppen. Ganska snart blev barnen kallade för filurer. Svenska Akademin definierar ”filur” lite annorlunda än vad föräldrarna i Filurum gör. Vår definition av ”filur” är någon som är lite finurlig och tänker kreativt. Vi hoppas att SAO ska skriva in vår alternativa tolkning.

Vår logotype är skapad av två filurer: Jonathan och Klara då 14 respektve 12 år. Både logotypen och namnet Filurum är registrerade på PRV – Patent och Registreringsverket och därmed skyddade för obehörig användning.

För kontakt och ansökan om medlemskap i någon av de hemliga grupperna så skicka ett mail till: kontakt@filurum.se Ange sökt grupp samt din hemkommun på titelraden så att du slussas till rätt grupp och region. Du får sedan erbjudande om en telefontid för ett intro-samtal på c:a 30 min. Filurums grupper presenteras då närmare och du kan ställa egna frågor.


En gång när sonen var 4 år satte han sig i bilen, tittade på golvet (som var rätt stökigt) och konstaterade torrt: ”Jaha? Du tänker öppna skräpaffär?”

hur-det-borjade.txt · Senast uppdaterad: 2024-05-22 11.32 av anita