Användarverktyg

Webbverktyg


tidskrifter-med-artiklar-om-sarskild-begavning

Tidskrifter med artiklar om särskild begåvning

smt - Temanummer. Se mig - också! Om särbegåvades utsatthet. 2-2014

Länk till hela tidskriften: Socialmedcinsk tidskrift 2/2014

Innehåll:

Socialmedicinsk Tidskrift 2/2014
Bo J.A. Haglund; Vem ser de särbegåvade?
Anita Kullander, Roland S Persson; Se mig – också ! Om särbegåvades utsatthet
Tor Bläckhammar*; Särbegåvning en förbannelse?
Gunilla Gerland; Vad skulle Zlatan göra om fotboll var fult? – om betydelsen av att få leva sin begåvning
Jesper Kråkhede; Särbegåvning ur tre generationers perspektiv
Roland S Persson; Särbegåvning: ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser
Mara Westling Allodi; Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola
Anita Kullander; Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning
Marita Thorén; Särbegåvning och psykiatri: erfarenheter från en svensk psykiatrimottagning
Sten Collander; Stöd till särbegåvade unga och deras föräldrar – varför det?
Bo J.A. Haglund; Två böcker om särbegåvning och stöd till särbegåvade barn


Pedagogisk tidskrift nr 2 2013 Särskild begåvning - tillgång eller handikapp

Specialpedagogisk tidskrift
Pedagogisk tidskrift nr 2 2013
Länk till tidskriften: Pedagogisk tidskrift nr 2 2013

TEMA Särbegåvning - Innehåll:
Egenperspektiv på särbegåvning
Särbegåvade elever och den svenska skolan
Boktips
Kort skiss till handledning angående särbegåvadebarn i skolan
Mentiqas tillkomst
Om särbegåvning som naturresurs
Särskild begåvning – tillgång eller handikapp?
Tidskriften Elevhälsa - Gothias förlag. Temanummer Hemmasittare, nr 4-2014

Länk till Anita Kullanders artikel:Särbegåvade skolvägrare\\

Tidskriften Elevhälsa 4/2014
Hemmasittare är en ganska passiv term. Kullander uppfattar särskilt begåvade mera som skolvägrare - dvs en aktiv handling.

”För särbegåvade elever handlar det om ren självbevarelsedrift när de vägrar gå till skolan och blir hemmasittare. De är inte lata utan helt enkelt understimulerade då de för längesedan passerat den nivå på undervisningen som ordinarie lektioner erbjuder. De gånger eleverna möts av förståelse för sin begåvning på skolor som är beredda att göra stödjande och stimulerande förändringar kommer de ofta tillbaka.”


Tre syskon sitter vid matbordet. Mamman kommer och ska torka av efter dem och suckar ”vilka små grisar som sitter här. Den äldsta dotter säger fundersamt ”Smågrisars mamma heter väl sugga…” Mamman vänder sig snabbt om och det syns att hon skrattar.

tidskrifter-med-artiklar-om-sarskild-begavning.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-07 11.16 av anita