Användarverktyg

Webbverktyg


sju-tankar-fran-en-rektor

Sju tankar från en rektor

av: Vibeke Eriksson Grundskoleutvärderare Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad tidigare rektor i 25 år

Om särskild begåvning i skolan
1. Börja med dig själv
- Kunskap
- Inställning
- Attityd
2. Skolans Värdegrund
- “Det är inte fult att fatta fort.”
- Hög begåvning är inte samma sak som hög prestation.
3. Möten med lärarna
- Resultatdialoger
- Klasskonferenser
- Alltid fråga: Vem eller vilka av dina elever tror du …?
4. Kompetensutveckling
- Skolverkets stödmaterial
- Kollegial handledning
- Erfarenhetsutbyte
- Utbildning
Foto: Göran G Johansson
5. Föräldrarnas roll
- Lyssna på vårdnadshavarna!
- Bemöt med respekt: Kanske det kan vara så att …?
6. Coachning
- Bemötande av elev
- Alternativa läromedel
- Helhetssyn
7. Nyfikenhet
- Provocerande elever
- Stöd till lärare
- Våga bli intresserad och fascinerad“Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” Lgr 11

sju-tankar-fran-en-rektor.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-07 14.31 av anita