Användarverktyg

Webbverktyg


barnkonventionen

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Vår äldsta var i 4-årsåldern. Vi hade då metallstavar som man kan bygga ihop med kulor med hjälp av magnetism (Geomag) och på det sättet skapa olika geometriska figurer. En väninna till mig var hemma hos oss och sa till filuran: ”Oj, vilken fin pyramid du har byggt” och filuran svarade (med rynkad panna): ”Men det äj faktist en tetjaed” (hon kunde inte säga ’r’ och på något sätt blev det liksom ännu lustigare. Ville ju inte genera min väninna genom att skratta, men fnissar åt det nu efteråt (7 år senare…).

barnkonventionen.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-06 10.21 av anita